Jarmo Kiurun julkaisuja ja kirjoituksia


Tilanne 16. maaliskuuta 2020

Mukana on julkaisuja ja kirjoituksia laidasta laitaan - mielipiteistä ja lehtikirjoituksista tieteellisiin tutkimuksiin. Julkaisujen ja kirjoitusten yhteydessä julkaistavat sähköiset versiot eivät välttämättä vastaa merkilleen painettua julkaisua ja osasta julkaisuja on olemassa vain sähköinen versio.


Kiuru, Jarmo

Rehellisyys ei aina riitä talokaupassa. Suomen Omakotilehti omakotiliiton jäsenlehti. Nro 1/2020 S. 20.

Kiuru, Jarmo

Metsähallituksen luparatkaisu aiheuttaa ongelmia. Lapin Kansa. 2.3.2019. Liite S. 2.

Kiuru, Jarmo

Hirvenmetsästysoikeus. ISBN 978-952-94-1389-8 (sid.) 2. painos ja ISBN 978-952-94-1390-4  (PDF) 3. painos. Helsinki: Oikeusasematieto Oy, 2019. S. 272.

Kiuru, Jarmo; Ollikainen, Matti et al.

Veitsiluodon Metsämiehet ry. 1938-2018. Kemi: Veitsiluodon Metsämiehet ry., 2018.

Kiuru, Jarmo

Kuntalaisen oikeus valtion maiden virkistyskäyttöön. Kaleva. 29.8.2018. S. 32 K2.

Kiuru, Jarmo

Hyvää kesää! Suomen Omakotilehti omakotiliiton jäsenlehti. Nro 2/2018 S. 37.

Kiuru, Jarmo

Elintarvikeoikeus tarvitsee lisää tutkimusta. Maaaseudun tulevaisuus. 11.4.2018. S. 9.

Kiuru, Jarmo

Laki on niin kuin se haetaan. Kaleva. 15.10.2017. S. 40 K2.

Kiuru, Jarmo

Herra talossa! Suomen Omakotilehti omakotiliiton jäsenlehti. Nro 3/2017 S. 39.

Kiuru, Jarmo

Hirvenmetsästysoikeus. ISBN 978-952-93-5637-9 (sid.) 1. painos ja ISBN 978-952-93-5638-6 (PDF) 2. painos. Helsinki: Oikeusasematieto Oy, 2015. S. 244.

Kiuru, Jarmo

Avokätistä avustusta yksityisille metsätiesuunnitelmille. Kaleva. 13.10.2014. S. 4K2.

Kiuru, Jarmo

Kylä kaupungissa – Oulun Välivainio ja Välivainion omakotiyhdistys ry. 1954-2014. Oulu: Välivainion omakotiyhdistys ry., 2014.

Kiuru, Jarmo

Yksilölliset valinnat ja perusoikeussuoja. Radioamatööri. 1/2014. S. 13-14.

Kiuru, Jarmo

Hirvivaihtelut unohtuvat pohjoisen metsästysjärjestelyissä. Kaleva. 20.12.2012. S. 4K2.

Kiuru, Jarmo

Yliopistoyhteisön itsehallinto. Teoksessa Matti-Vesa Volanen (toim.): Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Helsinki: Tieteentekijöiden liitto, 2012. S. 54-57.

Kiuru, Jarmo

Kansalaisten arki ja virkamiesten laskelmat. Kaleva. 22.12.2011. S. 24.

Kiuru, Jarmo

Autoilija maksaa jo veroa veron päälle. Helsingin Sanomat. 12.12.2011. S. C6.

Kiuru, Jarmo

Hukka peri ampumakoemaksun. Lapin Kansa. 10.4.2011. Pohjoista puhetta s. 4.

Kiuru, Jarmo

Riistahallintolaki rajoittaa perusoikeuksia. Kaleva. 13.3.2011. Alakerta s. 20.

Kiuru, Jarmo

Rötöstely ei yksin riitä metsästysluvan epäämiseen. Lapin Kansa. 23.2.2011. Pohjoista puhetta s. 3.

Kiuru, Jarmo

Alkoholisti voi antaa valtuutuksen. Helsingin Sanomat. 5.12.2010. S. C12.

Kiuru, Jarmo

Kirja-arvostelu: Miettinen, Tarmo; Muukkonen, Matti; Myrky, Matti; ja Pohjalainen, Teuvo: Uusi yliopistolainsäädäntö. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2009. S. 349. Politiikka. 2010/1. S. 72-73.

Kiuru, Jarmo

Hirvikolaririski on puolittunut vuodesta 2001. Helsingin Sanomat. 19.8.2009. S. C5.

Kiuru, Jarmo

Hirvenmetsästysoikeus. 1. painos. Helsinki: Oikeusasematieto Oy, 2009. S. 132. *** Korvattu uudella painoksella ***

Kiuru, Jarmo

Yliopistoiden henkilöstön asema uhkaa heiketä entisestään. Kaleva. 14.11.2008. S. 42.

Kiuru, Jarmo

Lakimiesten ammatillisessa osaamisessa on suuria vaihteluja. Helsingin Sanomat. 25.8.2008. S. C6.

Kiuru, Jarmo

Metsä-Botnian sellutehdashanke Uruguayssa - ympäristövaikutukset ilman rajoja. Kaleva. 11.9.2007. S. 30.

Kiuru, Jarmo

Lakiasiaintoimistoa ei voi perustaa kuka tahansa. Kaleva. 21.3.2007. S. 30.

Kiuru, Jarmo

Digipapat duuniin. Kaleva. 9.3.2007. S. 34.

Kiuru, Jarmo

Sanomalehti Kaleva eräkirjallisuusarvosteluja 2006- 13.8.2006 s. 16, 11.2.2007 s. 16, 20.1.2008 s. 16.

Kiuru, Jarmo

Itsemääräämisoikeuden perustuslaillinen perusta. Mäkelä, Sauli (toim.): Oikeusteorian poluilla - Juhlakirja professori Rauno Halttunen. (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja Sarja C 42.) Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2006. S. 77-86.

Kiuru, Jarmo

Metsästysharrastus laillisuuskriisissä. Lapin Kansa. 3.3.2006. S. 4.

Kiuru, Jarmo

Metsästyslainsäädännön tulevaisuudennäkymät. Lapin Kansa. 17.2.2006. S. 5.

Kiuru, Jarmo

Hoitotahdon selvittämisen kirjavat lähteet. Kunnallislääkäri. 2005/5- S. 53-54.

Kiuru, Jarmo

Metsästys- ja kalastusoikeus perustuslaissa. Kaleva. 2.8.2005. S. 29.

Kiuru, Jarmo

Propagandaa roppakaupalla. Lapin Kansa. 26.5.2005. S. 5.

Kiuru, Jarmo

Lohi on villi ja vapaa, eikä sitä omista kukaan. Helsingin Sanomat. 24.4.2005. S. A5.

Kiuru, Jarmo

Lapsen elatusta koskevan oikeudenkäynnin prosessisubjektit. Helsinki: Edita Oy, 2005. (Sähköinen julkaisu http://www.edilex.fi/ -palvelussa.)

Kiuru, Jarmo

Yliopiston valtaajille ja sitä yrittäville. Kaleva. 30.1.2005. S. 37.

Kiuru, Jarmo

Metsähallituksen metsästyksen aluekiintiöpäätöksestä. Iijokiseutu. 27.1.2005. S. 4.

Kiuru, Jarmo

Metsähallituksen metsästyksen aluekiintiöpäätöksestä. Lapin Kansa. 12.1.2005. S. 5.

Kiuru, Jarmo

Oikeudellinen tieto ja tiedonhallinta -jakson opetuksen arviointi syksy 2004 (Acrobat Reader 6.0 tai uudempi).

Kiuru, Jarmo

Narkaus-Kämän Erä ry:n lausunto 8.10.2004 Eduskunnan ympäristövaliokunnalle HE 154/2004 vp. laiksi Metsähallituksesta.

Kiuru, Jarmo

Tähdätkää olennaiseen! Lounais-Lappi. 21.10.2004, s. 21.

Kiuru, Jarmo

Eväitä kehityskeskusteluun. Acatiimi. Nro 7/2004 21.9.2004, s. 9-10.

Kiuru, Jarmo

Lakiehdotus Metsähallituksesta. Lapin Kansa. 18.9.2004, s. 5.

Kiuru, Jarmo

Metsästäjät - vapaata riistaa? Lapin Kansa. 22.2.2004, s. 4.

Kiuru, Jarmo et. al

Lapin yliopisto - työsuojelun toimintaohjelma (esitys). Rovaniemi: Lapin yliopiston työsuojelutoimikunta, 2003.

Kiuru, Jarmo

Laitonta hirvenpyyntiä lappilaisittain. Pohjolan Sanomat. 4.9.2003, s. 11.

Kiuru, Jarmo

Corel Word Perfect 8.1 - Käyttöopas oikeustieteen opiskelijoille. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003.

Kiuru, Jarmo

Maaseudun ryöstökö tasapuolisuutta? Kaleva. 3.2.2003, s. 24.

Kiuru, Jarmo

Mikä on yhteisluvan asema? Tapauskommentaari ratkaisusta 2002:41. Helsinki: Edita Oy, 2002. (Sähköinen julkaisu http://www.edilex.fi/ -palvelussa.)

Kiuru, Jarmo

Vapaa metsästysoikeus vaarassa? Helsinki: Edita Oy, 2002. (Sähköinen julkaisu http://www.edilex.fi/ -palvelussa.)

Kiuru, Jarmo

Holhoustoimi terveydenhoidossa. Helsinki: Edita Oy, 2002. (Sähköinen julkaisu http://www.edilex.fi/ -palvelussa - Holhousoikeutta lääkäreille luentojulkaisun korjattu ja paranneltu artikkeliversio)

Kiuru, Jarmo

Holhousoikeutta lääkäreille - värikäs vanhuus vai harmaa dementia. Helsinki: Oikeusasematieto Oy, 2002. (Päivitettävä sähköinen julkaisu - päivitys 18.4.2002) 

Kiuru, Jarmo et. al

Lapin yliopiston ohje päihdeongelmien hoitamiseksi työyhteisössä. Rovaniemi: Lapin yliopiston työsuojelutoimikunta, 21.3.2002.

Kiuru, Jarmo

Kyseenalaista hirvipolitiikkaa. Lapin Kansa. 15.1.2002, s. 5.

Kiuru, Jarmo

Sunnuntaimetsästäjä susijahdissa. Narkaus-Kämän tieto-nuotta. 2001. Nro 4, s.9-10.

Kiuru, Jarmo

Kansainväliset oikeuslähteet - oikeusinformatiikkaa verkossa 7.11.2001-. Helsinki: Oikeusasematieto Oy, 2001-. (Päivitettävä sähköinen julkaisu - päivitys 12.4.2010)

Kiuru, Jarmo

Hirvien lentolaskenta Rovaniemen rhy:ssä. Lapin Kansa. 28.3.2001, s. 9.

Kiuru, Jarmo

Säädösvalmistelu - oikeusinformatiikkaa verkossa 26.2.2001-. Rovaniemi: Oikeusasematieto Oy, 2001-. (Päivitettävä sähköinen julkaisu - päivitys 29.1.2013)

Kiuru, Jarmo

Mikä on yhteisluvan asema? Metsästäjä. 2001/1, s. 28.

Kiuru, Jarmo

Yhteishaku on hirvenmetsästäjien yhteistyötä. Lapin Kansa. 23.1.2001, s. 18.

Kiuru, Jarmo

Lehtorin mietteitä virkarakenneuudistuksesta. Acatiimi. 9/2000, s. 12-13.

Kiuru, Jarmo et. al

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Rovaniemi: Lapin yliopiston työsuojelutoimikunta, 17.8.2000.

Kiuru, Jarmo

Kenelle kuuluvat valtion maan hirvet?  Lapin Kansa. 26.7.2000, s. 9.

Kiuru, Jarmo

Kokonaistyöaika on kahden kauppa. Acatiimi. 4/2000, s. 23.

Kiuru, Jarmo

Hirviyhteistyö ei toimi Lukkarilan mallilla. Lapin Kansa. 19.2.2000, s. 11.

Kiuru, Jarmo

Mittaako pääsykoe oikeita asioita? Digesta. 1999. Nro 6. S. 4-6.

 

Kiuru, Jarmo

Hirvikannan säätelyn perustaksi tasapainoinen verotuspolitiikka. Lapin Kansa. 1.9.1999, s. 8.

Kiuru, Jarmo; Salminen, Airi (1) and Su-Shing Chen (2)

Digital Archiving of Legislative Documents: A Case Study of Finland. (1) University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland (2) University of Missouri, Columbia, MO, USA May, 1997

Kiuru, Jarmo

Puhelinhuijarit vievät vanhusten rahoja. Helsingin Sanomat. 18.11.1998, s. A 19.

Kiuru, Jarmo

Hyödy enemmän FINLEXISTÄ osa II. Advokaatti. 1998. Nro 5, s. 10-11.

Kiuru, Jarmo

Hyödy enemmän FINLEXISTÄ osa I. Advokaatti. 1998. Nro 4, s. 20-21.

Kiuru, Jarmo

Oikeusinformatiikan opetuksesta. Kide. 1998. Nro 3, s. 25.

 

Kiuru, Jarmo

Oikeutta säädöksiin sotkeutumatta. [CD-ROM arvostelu teoksesta: Suomen laki 1/97. Helsinki: Kauppakaari Oy - Lakimiesliiton Kustannus, 1997.] MikroPC. 1997. Nro 8, s. 75.

Kiuru, Jarmo

Kohti sähköistä lakikirjaa. Kide. 1997. Nro 5, s. 23-25.

Kiuru, Jarmo (toim.)

Holhouslainsäädäntöä verkkojulkaisu. 1997-.

Kiuru, Jarmo

Lapsille pornoa, väkivaltaa, kauhukokemuksia? Kide. 1996. Nro 3, s. 24-25.

Kiuru, Jarmo

Kirja-arvostelu. [Arvosteltu teos: Pekka Timonen (toim.): Suomen laki I. Helsinki: Lakimiesliiton Kustannus, 1995.] Lakimies. 1996. S. 373-387

Kiuru, Jarmo

Lausunto voimassa olevan normiston julkaisemisen perusvelvoitetta selvitelleelle työryhmälle 25.2.1996. [Lausunnonpyytäjä – Oikeusministeriö: Valtiovallan perusvelvoite voimassa olevan normiston julkaisemiseen. Helsinki: oikeusministeriö, 1996. (Työryhmän mietintö, yleisen osaston julkaisuja 1996.)]

Kiuru, Jarmo

Kehittyykö opetuskin? Digesta. 1995. Nro 5, s. 20-22.

 

Kiuru, Jarmo

CD-ROM arvostelu. [CD-ROM arvostelu teoksesta: Timo Lepistö (toim.): Yrityksen lakikanta. Helsinki: Painatuskeskus Oy, 1995.] Lakimies. 1995. S. 1162-1168.

Kiuru, Jarmo

Laki on niin kuin se haetaan. [CD-ROM arvostelu teoksesta: Timo Lepistö (toim.): Yrityksen lakikanta. Helsinki: Painatuskeskus Oy, 1995.] MikroPC. 1995. Nro 9, s. 89.

Kiuru, Jarmo

Tietotekniikka demokratian asialle. MikroPC. 1995. Nro 4, s. 96.

Kiuru, Jarmo

Oikeudellisen tietohallinnon oikeudellinen ohjaus. KIDE. 1994. Nro 8, s. 15-17.

Kiuru, Jarmo

Att motivera och att hänvisa inom juridiken. Ari Koivumaa (red.): Rättslig informationssökning i databaser - Juristens nya verktyg. Stockholm: Fritzes, 1994. S. 90-111. (Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 1994.)

Kiuru, Jarmo

Oikeusturva ei ole pelkkä oikeus. Helsingin Sanomat. 22.3.1994.

Kiuru, Jarmo

Viiden minuutin testi. Digesta. 1993. Nro 5.

Kiuru, Jarmo

Lainvastainen argumentti pakkolomista. Helsingin Sanomat. 20.8.1993. S. A11.

Kiuru, Jarmo

Aikaiset muutoksen merkit. Virallinen lehti. 1993. Nro 17, LIITE s. 3-4.

Kiuru, Jarmo

Legal Informatics in Legal Education - Finland. P. Blume (ed.): Nordic Studies in Information Technology and Law. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991. S. 179-184. (Computers/Law Series 7.)

Kiuru, Jarmo

Undervisningen och forskningen vid Laplands universitet. Retsinformatik i Norden! 1991. Nr. 1, s. 12 ss.

Kiuru, Jarmo

Weber, Kafka och expertsystemet AATU - Rättsliga problem i utvecklandet av förvaltningsautomationen. Peter Blume et al. (red.): ADB, lagstiftningen och juristens roll. Stockholm: Norstedts, 1990. S. 124-138. (Nordisk årsbok i rättsinformatik 1990.)

Kiuru, Jarmo

Mitä äly on ja voidaanko sitä mekanisoida? Lakimiesuutiset. 1989. Nro 3, s. 19.

Kiuru, Jarmo ja Saarenpää, Ahti

Oikeusinformatiikka ja informatiikka - kenen ehdoilla tieteen tietohuolto toimii. Sopuli. 1989. Nro 1, s. 5-9.